Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce QRS komplexu z klidového a zátěžového EKG 

  Ondráček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby detekce QRS komplexu v EKG signálu. Je zde zobrazena elektrická aktivita srdce a samotný signál EKG. Jsou zde vylíčeny některé metody způsobu detekce a podrobněji je popsána realizace ...
 • Návrh projektu výstavby větrných elektráren 

  Horák, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu projektu pro výstavbu větrných elektráren. V první části jsou definovány základní pojmy projektového managementu a také popsány některé metody, techniky a nástroje projektového ...
 • Výroba ocelových konstrukcí hal 

  Ondráček, Pavel
  Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími ...