Now showing items 1-4 of 4

 • Chlazení elektrického generátoru 

  Ondráček, Vladimír
  Tato práce je zaměřena na návrh a následnou optimalizaci chlazení elektrického vysokootáčkového generátoru turbovrtulového motoru TP100. Práce je zaměřena na rozbor a možnosti několika variant provedení s ohledem na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vondrová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti za období 2014 – 2018. Výsledky byly získány pomocí finančních ukazatelů, na jejich základě byla navrhnuta opatření, která povedou ke zlepšení finanční ...
 • Internal flow characteristics in Spill-return pressure-swirl atomizers 

  Malý, Milan; Sapík, Marcel; Cejpek, Ondřej; Lízal, František; Ondráček, Vladimír; Jícha, Miroslav; Jedelský, Jan (ILASS, 2019-09-04)
  The spray produced by pressure-swirl atomizers strongly depends on the character of their internal flow. Flow field inside a swirl chamber of small pressure-swirl spill-return atomizers was examined using high-speed imaging ...
 • Měření QT intervalu v elektrokadiografických záznamech 

  Ondráček, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o problematice měření QT Intervalu v elektrokardiografických záznamech. V teoretické části popisuje fyziologii srdce, jeho elektrické projevy a možnosti snímání EKG signálů. Znázorňuje vhodný ...