Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv firemní kultury na výkonnost pracovníků ve společnosti 

    Ondrůjová, Lenka
    . Výsledkem provedeného průzkumu by měly být návrhy pro společnost a její skutečné uplatnění týkající se zejména etického kodexu, plánu školení, speciálního fondu, individuálního hodnocení a bezpečnosti informací. Závěr ...
  • Zdaňování příjmů z pronájmu 

    Laslová, Klára
    Bakalářská práce se zabývá problematikou tzv. soukromého nájmu, dosahovaného v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. První část je zaměřena na vysvětlení teoretických poznatků z oblasti nájemních smluv, obecných postupů při ...