Now showing items 1-15 of 15

 • Brand Identity in Design of Industrial Product 

  Ondra, Martin
  Tato práce se zabývá studiem prvků identity značky na produktech. Současný stav poznání shrnuje poznatky o brandingu, gramatice tvarů a metod ke studio podobností na produktech. Další práce se zaměřují na zachycení prvků ...
 • Design bezdrátového mikrofonu 

  Vičíková, Kristýna
  Téma této bakalářské práce je návrh ručního bezdrátového mikrofonu určeného pro přenášení řeči na prezentacích. Produkty na současném trhu se vzhledem příliš neodlišují. Hlavním cílem této práce je vytvořit netradiční ...
 • Design blokové sešívačky 

  Pavliš, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá designem blokové sešívačky. Produkt je nejdříve analyzován z historické, technické a designérské stránky. Poté je na základě analýzy navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické, ...
 • Design hustilky 

  Gábriž, Michal
  Tématem této bakalářské práce je design hustilky. Práce se zaobírá analýzou produktů a výrobců, dále zkoumá současnou situaci na trhu a využívané technologie v této problematice. Výsledkem těchto anlýz jsou určité nedostatky ...
 • Design kancelářské sešívačky dle identity značky 

  Koncz, Krisztina
  Předmětem této bakalářská práce je design kancelářské sešívačky dle identity značky. Cílem práce je analýza značky a navrhování odpovídající sešívačky, která respektuje vizuální vzhled vybrané značky a splňuje ergonomické, ...
 • Design mlýnku na kávu 

  Krčma, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá designem mlýnku na kávu. Produkt je nejdříve analyzován z historické, technické a designerské stránky. Poté je na základě analýzy navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické, ...
 • Design modulárního systému sportovních trofejí 

  Kučera, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro sestavení modulární trofeje. Modulárnost spočívá v možnosti využití pro všechny tři umístění a různé sporty. Díly do sebe kolmo zapadající s plošným stykem, který zajišťuje ...
 • Design osobního alkohol testeru 

  Ianishevskaia, Darina
  Bakalářská práce řeší design osobního alkohol testeru. Cílem je navrhnout zařízení řešící problémy zjištěné u současných produktů především z ergonomického hlediska. Řešením bylo netradiční provedení hygienického krytu a ...
 • Design pistole na laser game 

  Krakovský, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je design pistole na laser game. Cílem je vytvořit funkční návrh futuristické zbraně respektující technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design řezacího plotru 

  Anderle, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je návrh menšieho rezacieho plotru, ktorý je rozšírený o funkciu tlače. Primárne sa zaoberá zmenou usporiadania súčastí tak, aby bola zvýšená efektivita využitia energie. A aby vznikol kompaktný ...
 • Design skříně mini PC 

  Badin, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je design skříně mini PC. Cílem práce je vytvoření návrhu skříně, který respektuje technické, estetické a ergonomické požadavky.
 • Design sponkovacího kladiva 

  Štohandl, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá designem sponkovacího kladiva. Cílem je navrhnout nový produkt, který přinese inovativní funkce a vzhled. Práce obsahuje analýzu současných designových trendů, problematiky konstrukce a trhu. ...
 • Design svěráku 

  Baránek, Jan
  Cílem této práce je design svěráku. Produkt je nejprve analyzován z historického, technického a designérského hlediska. Následně je navržen nový design tohoto produktu, který respektuje ergonomické, technické, estetické a ...
 • Knihovna pro práci s databázemi v jazyku PHP 

  Ondra, Martin
  Práce popisuje moderní webový skriptovací jazyk PHP, databázi MySQL a podrobně vysvětluje funkčnost návrhového vzoru Model-View-Controller, který je vhodný pro užití při programování databázově orientované aplikace. Na ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Ondra, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu mobilního šnekového dopravníku, který bude sloužit pro dopravu zemědělské komodity, konkrétně pšenice. V práci jsou provedeny výpočty hlavních rozměrů, pohonu s volbou ...