Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Ondroušková, Jitka
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další ...
  • Podnikatelský záměr na založení účetního podniku 

    Ondroušková, Jitka
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení podniku poskytujícího účetní a daňové poradenství. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou uvedeny ...