Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kalů a sedimentů pomocí testů ekotoxicity 

    Ondrová, Jana
    Sedimenty a čistírenské kaly jsou jednou ze součástí životního prostředí. Kaly vznikají v čistírnách odpadních vod jako pevný zbytek po vyčištění vody, jsou tudíž antropogenního původu. Ačkoli sedimenty vznikají přirozenými ...