Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

    Deutsch, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá zpracováním vnitřní a vnější analýzy dané společnosti za účelem návrhu varianty elektronického obchodu, která bude vybrána na základě daných kritérií. Součástí vlastního návrhu bude vybrané řešení ...