Now showing items 1-7 of 7

 • 3D modelování v prostření Photomodeler scanner 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této bakalářské práce je tvorba 3D modelu přemostění částí objektů stavební fakulty na ulici Rybkova. K vytvoření 3D modelu byla použita metoda blízké fotogrammetrie. Vlícovací body byly určeny protínáním z úhlů a ...
 • GIS obce Dolní Újezd. 

  Klusoňová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá geografickými informačními systémy (GIS), které jsou v současné době běžnými nástroji pro výkon státní správy a samosprávy. Teoretická část je zaměřena na bližší charakteristiku těchto systému ...
 • GIS využití krajiny obce Jinačovice 

  Kelblová, Kristýna
  Diplomová práce se věnuje zpracování GIS katastrálního území Jinačovice se zaměřením na Land use. Práce vychází z leteckých snímků od roku 1950. Data jsou doplněna dalšími mapami, především katastrálními mapami, daty ZABAGED ...
 • Metodika řešení masivních úloh v GIS 

  Opatřilová, Irena
  Disertační práce se zabývá problematikou řešení masivních úloh v GIS. Tyto úlohy zpracovávají geografická data velkých objemů a různých formátů. Práce popisuje teoretický rozbor složitosti úloh a možnosti optimalizace ...
 • Porovnání mapy pokrytí mobilního operátora s reálným pokrytím prostřednictvím GIS 

  Slobodník, Šimon
  Cieľom diplomovej práce je overiť skutočný stav pokrytia signálom vo vybraných lokalitách so stavom uvedeným v mape mobilného operátora. Záujmové lokality s typickým členením sa nachádzajú v Brne a jeho okolí a vyznačujú ...
 • Vlastivědný atlas České republiky 

  Břichňáčová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce vyhotovení vlastivědného atlasu České republiky. Atlas má být určen pro žáky 1. - 2. ročníku základních škol a sloužit při výuce v hodinách prvouky. Pomocí této školní pomůcky by ...
 • Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu 

  Čička, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu digitálneho modelu terénu. Cieľom je zoznámiť sa s problematikou teórie modelovania terénu od samotného zberu dát až po vytvorenie digitálneho modelu terénu záujmového územia. Výsledkom ...