Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Opatřilová, Michaela
    Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku KALÁB – stavební firma, s.r.o. a návrhů na její zlepšení. Společnost se zabývá stavební a developerskou činností. Jedná se známou firmu, která má ...
  • Návrh specifikace výrobku s využitím informačního systému 

    Opatřilová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení informačního systému do firmy s názvem DARTS-CZ s. r. o., která vyrábí šipky, s využitím konfigurátoru. Bakalářská práce obsahuje analýzu současného stavu firmy a specifikaci ...