Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza automatického nastavování nástrojů u obráběcích center 

  Blažek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi měření nástrojů na CNC strojích. Možnostmi automatického ustavování nástrojů a zápisem potřebných informací do řídícího systému obráběcího centra.
 • Číslicové řízení obráběcích strojů 

  Dlouhý, Rostislav
  Tato práce je zaměřena na číslicové řízení obráběcích strojů. Jsou zde stručně porovnány řídicí systémy tří největších výrobců: Siemens, Fanuc a Heidenhain. Zhodnoceny jsou především výhody pro uživatele a možnosti dílenského ...
 • Deskripce multifunkčních a speciálních brousících strojů 

  Macků, Martin
  Tato práce se zabývá deskripcí multifunkčních a speciálních brousících strojů. Cílem této práce je popsat brousící stroje od jejich vzniku až po současnost a zároveň podrobněji rozebrat stavbu stroje a poukázat na možnosti ...
 • Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů 

  Veverka, Ivo
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových ...
 • Deskripce vnějších brousících strojů 

  Brychta, Tomáš
  V této bakalářské práci je provedena rešerše a popis vnějších brousících strojů.V úvodu práce jsou uvedeny cíle kterých má být při vypracování dosaženo.Práce obsahuje všeobecný úvod o broušení, kde je uvedena definice ...
 • Deskripce vnitřních a univerzálních brousících strojů 

  Krčál, Petr
  V této bakalářské práci je provedena rešerše a popis vnitřních a univerzálních brousících strojů. Tato práce obsahuje úvod, ve kterém nalezneme historii obráběcích strojů vývojové trendy pro budoucnost a také základní ...
 • Deskripce vřeten obráběcích strojů 

  Nohál, Libor
  Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten ...
 • Deskripce vřeten u HSC obráběcích strojů 

  Lábus, Miroslav
  Tato práce popisuje typy vřeten používaných u HSC obráběcích strojů. V jejím úvodu je zmíněna samotná problematika technologie vysokorychlostního obrábění, z jejíž vlastností plynou nároky na obráběcí stroje a nástroje ...
 • Konstrukce hydraulické štípačky dřeva 

  Šimčík, Jaroslav
  Bc. Jaroslav Šimčík Konstrukce hydraulické štípačky dřeva DP, Ústav Výrobních strojů, systémů a robotiky, 2010, str. 60, obr. 30, přílohy 7 Tato diplomová práce spadá do oblasti techniky zpracovávající dřevo se zaměřením ...
 • Konstrukce německé paralaktické montáže astronomického dalekohledu 

  Jančařík, Julius
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení německé paralaktické montáže astronomického dalekohledu s nosností do 20kg a to včetně náhonu obou os. Obsahem řešení je návrh variant pohonů montáží, konstrukční ...
 • Konstrukce otočného stolu obráběcího stroje 

  Rygl, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu obráběcího stroje. V první části jsou popsány základní typy otočných stolů, jednotlivé přístupy při konstrukci pohonu a možnosti použití moderních komponent pro ...
 • Konstrukce soustruhu 

  Pařík, Zdeněk
  Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí malého soustruhu pro obrábění kovů, určeného převážně pro domácí použití. Její součástí je také rešerše soustruhů stejné kategorie, které se nachází na našem trhu. V práci ...
 • Konstrukční celky bioprotéz horních končetin 

  Mužný, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zaobírá bioprotézami horních končetin. Cílem práce je vytvořit přehled o rozdělení a typech protéz a jejich jednotlivých konstrukčních prvcích. Zejména se pak věnuje problematice myoelektrických ...
 • Lineární posuvové soustavy ve stavbě obráběcích strojů 

  Kolaja, Radim
  Bakalářská práce se zabývá podrobným popisem a rozdělením konstrukčních prvků stavby lineárních posuvových soustav, které jsou důležitým článkem ve stavbě obráběcích strojů ve výrobním procesu. Rozebírá jednotlivé aplikované ...
 • Metody 3D laserového skenování obrobků ve výrobním procesu 

  Šnajdárek, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na problematiku 3D laserového skenování obrobků, jako jedné z možností postprocesní kontroly. Po uvedení základních principů pro získání 3D modelu tělesa, následuje popsání hlavních komponentů těchto ...
 • Návrh a konstrukce stroje pro potravinářskou výrobu 

  Walsberger, Ladislav
  Návrh stroje má odpovídat potřebám malé výrobny studené kuchyně. V práci jsou vytipovány příslušné pohony a jsou popsány konstrukční principy všech hlavních mechanismů.
 • Návrh automatického zařízení pro spojování ráfků jízdních kol 

  Ocelík, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá přiblížením problematiky výroby cyklistických ráfků a popisuje úskalí, se kterými se výrobci ráfků setkávají. Další část práce analyzuje technologické možností spojení zakružených profilů ráfků a ...
 • Návrh manipulačního stolu pro otáčení obrobků 

  Horák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulačního stolu pro otáčení předmětů, potažmo rozličných obrobků, polotovarů či hotových výrobků, kolem vodorovné osy. Jde o manipulátor pro předměty, u kterých je nutné v průběhu ...
 • Optimalizace předmontáže planetových koleček 

  Krejcar, Pavel
  Cílem mé diplomové práce je za spolupráce s pracovníky Linde Pohony s.r.o. navrhnout realizaci strojní kontroly předmontovaných koleček planetové převodovky na přítomnost jistícího kroužku formou kamer nebo kamerových ...
 • Paralelní kinematické struktury výrobních strojů 

  Cvejn, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace výrobních strojů s paralelní kinematikou. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Důraz byl kladen na jejich historický vývoj, ...