Now showing items 1-3 of 3

 • Historie koncepcí městské zeleně evropských a severoamerických měst 

  Opletalová, Vendula (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Odlišná doba vzniku většiny evropských a severoamerických měst znamenala také odlišné přístupy k jejich urbanistické dispozici. Stejně tak význam volných prostranství respektive městské zeleně byl v obou vývojových etapách ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opletalová, Vendula
  Smyslem finanční analýzy je celkové posouzení současné finanční a ekonomické situace podniku. Poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné nesrovnalosti ve finančním hospodaření. Závěry ...
 • Náměstí versus městský park 

  Opletalová, Vendula (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Článek interpretuje různé definice místa, nejprve obecně, poté se zaměřením na náměstí a parky. Hledá v nich definici pro parková náměstí, popisuje jejich prostorový a funkční charakter a kompoziční principy.