Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza diferenciálních rovnic systémů s úzkými místy 

  Borkovec, Ondřej
  Tato práce se zabývá modelováním toku výrobků skrze úzká místa pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Model vychází z hydrodynamické analogie. V práci jsou dále uvedeny podmínky pro udržitelnost systému, tedy požadavky ...
 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Analýza stability diferenciálních rovnic se zpožděním 

  Pustějovský, Michal
  V práci se zabýváme analýzou asymptotické stability zpožděných diferenciálních rovnic. Nej\-prve se soustředíme na jejich zavedení. Dále se zabýváme rozborem stability pro lineární autonomní rovnice. Zde dospějeme k několika ...
 • Aplikace obyčejných diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami 

  Felixová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikacemi obyčejných diferenciálních rovnic s okrajovými podmínkami. Cílem této práce je především ukázat řešení stability prutů posuzovaných na vzpěr s různým typem uložení (kloubové ...
 • Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stabilitou soustav lineárních diferenciálních rovnic a to speciálně stabilitou ljapunovskou a asymptotickou. Nejprve jsou zavedeny potřebné pojmy z teorie stability a soustav diferenciálních ...
 • Autonomní diferenciální rovnice 

  Bokišová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením autonomních diferenciálních rovnic. Pozornost je věnována základním matematickým modelům růstu jednodruhové populace. Je zde uveden Malthusův model, model s vnitrodruhovou konkurencí ...
 • Diferenciální rovnice se zpožděním 

  Kráčmar, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diferenciálních rovnic se zpožděním, které na rozdíl od obyčejných diferenciálních rovnic, obsahují v argumentu neznámé funkce funkci tzv. zpoždění a díky tomu mohou přesněji ...
 • Diferenční počet a diferenční rovnice 

  Bukotin, Denys
  Tato práce se zabývá využitím diferenčních rovnic při popisu reálných jevů. Cílem této práce je ukázat aplikovatelnost tohoto druhu rovnic na některé modely. Uvádějí se základní pojmy z teorie diferenčního počtu, diferenčních ...
 • Fredholm alternative for the second-order singular Dirichlet problem 

  Lomtatidze, Aleksandre; Opluštil, Zdeněk (Springer, 2014-01-13)
  It is found condition guarantees the validity of the Fredholm alternative for the second-order singular Dirichlet problem.
 • Fredholm's third theorem for second order singular Dirichlet problem 

  Lomtatidze, Aleksandre; Opluštil, Zdeněk (Springer, 2014-03-18)
  There are found conditions guarantee the validity of the third Fredholm's theorem for the second-order singular Dirichlet problem.
 • Makroskopické modelování dopravního toku 

  Pidrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá makroskopickým modelování dopravního toku. Nejdříve je uveden úvod do problematiky modelování dopravního toku obecně, společně s rozdělením modelů. Dále je v práci odvozena rovnice kontinuity pro ...
 • Matematické modelování dynamiky letu 

  Resl, Ondřej
  Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
 • Matematické modelování kráčejících robotů 

  Kiša, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá matematickými modely kráčejících robotů. Dva z těchto modelů jsou vybrány a analyzovány. Pasivní model "rimless wheel" , který slouží jako základ pro další, složitější modely, je podrobně ...
 • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic 

  Béreš, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nelineárních diferenciálních rovnic. Obsahuje věty důležité k určení chování nelineárního systému pouze za pomoci zlinearizovaného systému, což je následně ukázáno na rovnici ...
 • Matematické modelování populačních problémů v biologii 

  Mikušková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním populačních problémů v biologii. Jejím cílem je uvedení základních modelů popisujících dynamiku vývoje jedné nebo dvou populací. Modely, které jsou v této práci uvedené, jsou ...
 • Matematické modelování soustav s proměnnou hmotností 

  Moravec, Prokop
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním soustav s proměnnou hmotností a to především popsáním letu rakety při různých typech hladkého přistání. Výsledkem práce je vedle teoretické stránky daného problému ...
 • Matematické modely lineárních oscilátorů 

  Lovas, David
  Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, ...
 • Matematické modely v biologii 

  Vidová, Katarína
  V tejto práci sa zameriame na zostavenie modelov z matematickej biológie popisujúcich interakciu dravec - korisť. Porovnáme najzákladnejší model Lotka - Volterra s realistickejšími modelmi, tzn. s modelom s vnútrodruhovou ...
 • Modelování dopravního toku 

  Ježková, Jitka
  Tato diplomová práce prezentuje problematiku dopravního toku a jeho modelování. Zabývá se především několika LWR modely, které následně rozebírá a hledá řešení pro počáteční úlohy. Ukazuje se, že ne pro všechny počáteční ...
 • Nelineární diferenciální rovnice a Karamatova teorie 

  Bukotin, Denys
  Cílem této diplomové práce je sjednotit a zobecnit známé výsledky z literatury, studovat asymptotické chování kladných regulárně se měnících řešení jisté třídy nelineárních diferenciálních rovnic (tzv. skoro pololineárních ...