Now showing items 1-1 of 1

  • Měření permitivity materiálů koaxiální sondou 

    Ryba, Ivan
    Práce se zabývá možnostmi měření permitivity materiálů s důrazem na metodu měření pomocí koaxiální sondy. Popisuje problematiku měřící metody, požadavky na hardware a postup výpočtu kýžených hodnot z hodnot naměřených. ...