Now showing items 1-2 of 2

  • Kalibrace kamery na základě přímkových úseků 

    Opravil, Jan
    Nedokonalost čoček některých průmyslových kamer působí rušivě. Tato práce se zabývá právě kalibrací kamer, které mají geometrické zkreslení typu soudek nebo poduška. Ke kalibraci se využívá funkce aproximující zkreslení ...
  • Systém pro optické měření 

    Opravil, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...