Now showing items 1-2 of 2

  • Aspekty účetního auditu v EU a ČR a jejich dopady na firmy 

    Martinů, Petr
    Diplomová práce shrnuje hlavní principy provádění účetního auditu v České republice v kontextu Evropské unie. Vysvětluje postavení a roli auditorů ve společnosti, obecné požadavky na účetní audit, jak jsou kontrolovány a ...
  • Systém pro optické měření 

    Opravil, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a testováním optického měřícího systému. Jsou zde uvedeny základní části počítačového vidění. Dále rozebrány jsou pak některé způsoby předzpracování obrazu a vyhledávání šablon. Vše ...