Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika nakládání s dešťovými vodami z komunikací 

    Oprchalová, Marie
    Zvyšováním intenzity dopravy na stávajících komunikacích, výstavba nových dálnic a rychlostních komunikací způsobuje větší znečištění povrchových vod látkami, které pocházejí z údržby cest a provozu vozidel. Proto jsou ...