Now showing items 1-5 of 5

 • Dynamika otopných ploch 

  Oravec, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík ...
 • An Evaluation of the Mathematical Models of Energy Piles 

  Oravec, Jakub; Šikula, Ondřej; Nováková, Iva (Sciendo, 2020-04-03)
  A current trend is to reduce the energy performance of buildings by using alternative sources for heating and cooling. One of the most promising, and so far unprecedented sources of heating and cooling, is the use of energy ...
 • Klasifikace dokumentů podle tématu 

  Oravec, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou dokumentov podľa témy a poskytuje stručný úvod do tejto oblasti výskumu. V prvej časti obsahuje prehľad základných postupov používaných v strojovom spracovaní ...
 • Vestavěné zařízení na bázi Atmel ARM 

  Oravec, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchého vestavěného zařízení s využitím procesoru Atmel ARM. V první části jsou přiblíženy produkty společnosti Atmel v tomto segmentu trhu, které zahrnují popis několika zástupců. ...
 • Vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie 

  Oravec, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Teoretická časť je zameraná na solárne kolektory a ich technické vlastnosti. Výpočtová ...