Now showing items 1-10 of 10

 • Hájenka v Henčově 

  Dohnal, Jakub
  Cílem zadání bakalářské práce je návrh hájenky na konkrétním pozemku v Henčově nedaleko Jihlavy. Hájenka bude mít dva funkčně oddělené celky. Záměrem bylo vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující potřeby rodiny v ...
 • Mateřská škola v Moravanech u Brna 

  Iván, Kitti
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 3 oddělení. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu ...
 • Mateřská školka Moravany u Brna 

  Drekslerová, Iveta
  Cílem této diplomové práce je návrh dvoupodlažní mateřské školky na konkrétním pozemku v Moravanech u Brna. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Novostavba sestává ze dvou oddělení ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Řezníček, Jiří
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Tento objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží, je zastřešen pultovou tříplášťovou střechou. Nedílnou součástí je velká terasa se zahradním bazénem ...
 • Novostavba rodinného domu s malířským ateliérem a galerií 

  Bednářová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se týká návrhu a řešení rodinného domu s malířským ateliérem a galerií. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 3569/258, která se nachází v obci Šlapanice nedaleko města Brna na ...
 • Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Holešově 

  Fridrich, Michal
  Bakalářská práce „Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt leží na ...
 • Psí útulek s veterinárním zázemím 

  Hulenková, Barbora
  Cílem této zpracované diplomové práce je návrh uzavřeného areálu útulku pro psy s veterinárním zázemím a správou útulku v konkrétní lokalitě v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem, v ulici Meziříčská. Jedná se o ...
 • Rodinný dům s čajovnou 

  Morcinková, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s čajovnou. Rodinný dům je dispozičně a provozně oddělen od prostorů čajovny, která je řešená jako bezbariérová. Obytná ...
 • Zařízení s ústavní péčí o seniory 

  Kauzlaričová, Eva
  Předmětem projektu je novostavba zdravotnického zařízení s ústavní péčí o seniory. Stavba se nachází v Brně, v městské části Brno Střed. Cílem práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby zdravotnického ...
 • Základní škola v Moravanech u Brna 

  Strouhalová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je novostavba základní školy. Základní škola je koncipována pro 390 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku v Moravanech u Brna. Skládá ...