Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza uložení zadního kola formulového vozidla 

    Oravec, Peter
    Táto diplomová práca sa zaoberá metodikou, prístupom k analýze uloženia kolesa formulového vozidla. Hlavnou úlohou je posúdiť vplyv zadania okrajových podmienok na výsledné napätia a deformácie využitím metódy konečných ...
  • Návrh brzdového pedálu 

    Oravec, Peter
    Táto práca sa zaoberá návrhom brzdového pedálu vozidla Formula Student. V úvodnej časti práce sa pojednáva o jednotlivých častiach brzdových systémov osobných automobilov. Hlavným bodom práce je určenie pedálového pomeru ...