Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukce natáčivé frézovací hlavy 

  Orság, Petr
  Cílem této práce je studie variant natáčivých frézovacích hlav pro CNC stroje.Zpráva popisuje konkrétní konstrukční řešení natáčivé frézovací hlavy pro frézovací stroj, součástí je také technická zpráva a ekonomické zhodnocení.
 • Mikropáskové vazební směrové a hybridní členy - laboratorní úloha 

  Orság, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje metodice návrhu, simulaci, realizaci a vytvoření laboratorní úlohy se základními mikropáskovými vazebními směrovými a hybridními členy v pásmu jednotek až desítek GHz. Těmito členy jsou zejména ...
 • Přestavba ručně řízené frézky na CNC frézku 

  Orság, Petr
  V první části práce je uvedená krátká rešerše zabývající modernizací starších strojů a použitých prvků. Jsou zde také uvedeny základní typy frézek. Další část této práce obsahuje popis použité frézky a její parametry. Dále ...