Now showing items 1-3 of 3

 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Blatný, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, základní informace o daňových soustavách jednotlivých zemí a všech ...
 • Stategické rozhodování o investičním projektu 

  Žďárská, Zuzana
  Diplomová práce "Strategické rozhodování o investičním projektu Kasárna Slatina" je zaměřena na využití metod rozhodovací analýzy při řešení rozhodovacího problému v rámci revitalizace armádního brownfield Kasárna Slatina. ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení financí v podniku 

  Žďárská, Zuzana
  Bakalářská práce na téma „Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení v podniku“ JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s. analyzuje hospodaření s finančními prostředky v této společnosti. Obsahuje kompletní finanční analýzu ...