Now showing items 1-5 of 5

 • Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litinách 

  Osička, Ondřej
  Konkurenceschopná metalurgická výroba je téměř nemožná bez znalostí chemického složení jak již vyráběné, tak i dohotovené tavby, případně z ní vyhotoveného výrobku. S čím dál více rostoucími požadavky zákazníků na kvalitu ...
 • Teorie her na grafech 

  Osička, Ondřej
  Tato prace se zabyva studiem teorie her a kooperativni teorie her v kombinaci s teorii grafu. Vyuzivanym matematickym modelem hry je zde hra ve tvaru s charakteristickou funkci. Pro urceni optimalniho rozdeleni zisku u ...
 • Teorie koalic pro Cournotův model oligopolu 

  Eryganov, Ivan
  Tato bakalářská práce je věnovaná základním teoretickým aspektům teorie her, chování firem v podmínkách oligopolu a budování teorie, která by popisovala chování firem v kooperativních oligopolních hrách pro Cournotův ...
 • Vliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemů 

  Osička, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá deformací hrdel v procesu výroby vzduchojemů do automobi-lového průmyslu. Skládá se ze dvou hlavních částí, kde v první je popsán proces výroby vzduchojemů a ve druhé proces deformace hrdel, které ...
 • Využití teorie her v odpadovém hospodářství 

  Osička, Ondřej
  V této práci je vytvořen model rozhodovací situace v odpadovém hospodářství využívající metody teorie her. Model tvoří nekooperativní hra pro reprezentaci konfliktu zpracovatelů odpadu a kooperativní hra pro reprezentaci ...