Now showing items 1-2 of 2

  • Obrábění součásti na CNC stroji 

    Osička, Petr
    Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele ...
  • Problematika vnitřního pnutí v materiálech při obrábění tenkostěnných dílů 

    Osička, Petr
    Diplomová práce se zabývá analýzu příčin vzniku zbytkového napětí v materiálech při čelním frézování. Měřením jsou porovnáváni zástupci tří skupin hliníkových slitin (5000, 6000, 7000). K měření zbytkového napětí hliníkových ...