Now showing items 1-1 of 1

  • Nástrojová podpora vývoje softwaru metodikou Scrum 

    Osterová, Andrea
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou webovej aplikácie služiacej ako nástrojová podpora pre vývoj softvéru na základe princípov metodiky Scrum. Je cielená najmä na tímy, ktoré s agilnou metodikou Scrum ...