Now showing items 1-7 of 7

 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů 

  Ostratický, Marek
  Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné ...
 • Tepelné zpracování litiny s kuličkovým grafitem 

  Vávrová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem. V první části je vypracována teoretická rešerše, ve které jsou popsány základní vlastnosti litiny s kuličkovým ...
 • Výroba a vlastnosti austenitických ocelí 

  Líkař, Martin
  Bakalářská práce popisuje výrobu austenitických ocelí a jejich vlastnosti. Práce obsahuje v první části obecný přehled austenitických ocelí a jejich rozdělení podle chemického složení. Druhá část zahrnuje výrobu, ve které ...
 • Výroba a vlastnosti litiny s vermikulárním grafitem 

  Zubáková, Alexandra
  Tato bakalářská práce shrnuje poznatky o výrobě a vlastnostech litiny s vermikulárním grafitem. V úvodní části je popsaná její struktura, chemické složení a způsob vzniku vermikulárního grafitu. Další část popisuje způsoby ...
 • Výroba repliky dělové hlavně 

  Helešic, Jan
  Tématem bakalářské práce je výroba repliky dělové hlavně podle vhodně zvolené technologie. Na základě literární studie, která se skládala převážně se zkoumání historických zdrojů, bylo zvoleno gravitační odlévání. Forma ...
 • Výroba turbínového kola metodou přesného lití 

  Fendrich, Tomáš
  Tato bakalářská práce je věnována výrobě turbínových kol metodou přesného lití. Jsou v ní uvedeny základní principy přesného lití, dále popis výroby forem na voskové modely, volba voskových směsí, používané materiály při ...