Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

    Ostrezi, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
  • Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech 

    Ostrezi, Jan
    Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši ...