Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

    Ostrihoňová, Katarína
    Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
  • Sledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojích 

    Ostrihoňová, Katarína
    Cieľom diplomovej práce je stanovenie a optimalizácia stanovenia organických kyselín v pivách metódou kapilárnej izotachoforézy a vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou. Pivo je zložitá matrica a preto ...