Now showing items 1-6 of 6

 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvěřinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr pro založení soukromé anglické mateřské školy. První část práce je teoretická, vymezuje základní pojmy a popisuje základní informace podnikatelského plánu. Další část je ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Otýpka, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy Metra Blansko, a.s.. Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Kvapilová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na studii průběhu zakázky ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s., která se zabývá výrobou vodních turbín a hydrotechnických zařízení vodních elektráren. Práce je rozdělena na dvě části, kdy ...
 • Uplatnění statistických metod při technické analýze akcií 

  Pavlásek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním statistických metod při technické analýze akcií. V teoretické části jsou popsána východiska potřebná pro pochopení principů fungování regresní a technické analýzy spolu s popisem ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí statistických metod 

  Otýpka, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy DSB EURO s.r.o. Diplomová práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro zhodnocení ...