Now showing items 1-15 of 15

 • Algoritmy řízení střídavých pohonů s minimalizací ztrát 

  Džama, Igor
  Tato semestrální práce zabývá problematikou řízení střídavých pohonů reluktančněsynchronního typu s důrazem na energeticky efektivní řízení. Práce obsahuje popis synchronního motoru s permanentními magnety a reluktančním ...
 • Computational Performance Of Arm Cortex M4 Andm7 Microcontroller On Motor Control Application 

  Otava, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is focused on a comparison of three microcontrollers from computational performance point of the view. The comparison is performed on motor control and fault detection algorithm code executed from microcontroller ...
 • Firmware pro robotické vozítko 

  Otava, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na vytvoření firmware pro robotické vozítko, založené na architektuře ARM Cortex-M3, který využívá operační systém reálného času. Úvodní část obsahuje informace o dostupných operačních systémech ...
 • Hybrid Model Predictive Control for Fully Electric Vehicle Thermal Management System Optimal Mode Selection 

  Glos, Jan; Šolc, František; Otava, Lukáš; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-10-18)
  Vehicle thermal management systems of Fully Electric Vehicles bring increased demands on control algorithms to operate the vehicle efficiently. Especially, if there are multiple heat sources and sinks (cabin, batteries, ...
 • Implementation and verification of the PMSM stator interturn short fault detection algorithm 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2017-09-14)
  This paper discusses the stator winding interturn short fault detection for three phase Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSMs). The implementation of the Extended Kalman filter (EKF)-based fault detection algorithm ...
 • Integrated diagnostic system for winding fault detection of the three-phase PMSM 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2020-10-07)
  This paper deals with the detection of the winding faults of the three-phase PMSM. The algorithm based on the three-phase model of the winding and the extended Kalman filter is used for inter-turn short detection. Additionally, ...
 • Integration of inertial navigation with global navigation satellite system 

  Štefanisko, Ivan
  Táto práca sa zaoberá štúdiou inerciálnej navigácie, globálnym družicovým polohovým systémom a ich integráciou do jedného navigačného riešenia. V prvej časti práce je počítaný výstup inerciálnych rovníc na základe meraní ...
 • Modelování střídavých pohonů v jazyce Modelica 

  Lalović, Goran
  Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá s postupy fyzikálního modelování a simulaci střídavých pohonů v jazyce Modelica a prostředí OpenModelica. Za prvé, zde se nachází přehled všeobecných vlastností modelů pro základní ...
 • Modelování synchronního motoru s permanentními magnety v nestandardních situacích 

  Daniel, Martin
  V průmyslových aplikacích dochází k stále většímu nasazení synchronních motorů s permanentními magnety. Proto je požadována i simulace chování těchto motorů v neobvyklých situacích. Díky těmto simulacím chceme předejít ...
 • Racionalizace konceptu připojení fotovoltaické elektrárny 

  Svozil, Marek
  Tato diplomová práce řeší racionalizaci připojení fotovoltaické elektrárny. A to způso- bem náhrady drahých komponent zapojení standartizovaným měničem řízeným mikro- konrolérem. Také obsahuje měření napětí a proudů pomocí ...
 • RFID ovládání 

  Otava, Lukáš
  Tato práce se zabývá RFID technologií, jejími možnostmi a dostupnými řešeními pro čtení na větší vzdálenosti. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro RFID přístupový systém ovládající vstupní bránu parkoviště. Návrh ...
 • Řízení BLDC motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou senzorového řízení BLDC motoru pomocí Hallových snímačů. BLDC motor je připojen k 3 fázové nízkonapěťové desce od firmy Freescale, která je přímo přizpůsobena k řízení těchto ...
 • Řízení BLDC motoru se setrvačníkem 

  Macháček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorovým řízením BLDC motoru metodou FOC (vektorového řízení). Jako měnič pro BLDC motor je v první části použit měnič od firmy ST Microelectronics, v druhé části je použit měnič vlastní ...
 • Řízení modelu v reálném čase 

  Krejčí, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá řízením systému Ball on the wheel v reálném čase. V první části práce je vytvořen matematický model systému, který je popsán stavovými rovnicemi. Dále je popsán vytvořený laboratorní model ...
 • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

  Hoferek, Martin
  Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...