Now showing items 1-12 of 12

 • Algoritmy řízení střídavých pohonů s minimalizací ztrát 

  Džama, Igor
  Tato semestrální práce zabývá problematikou řízení střídavých pohonů reluktančněsynchronního typu s důrazem na energeticky efektivní řízení. Práce obsahuje popis synchronního motoru s permanentními magnety a reluktančním ...
 • Firmware pro robotické vozítko 

  Otava, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na vytvoření firmware pro robotické vozítko, založené na architektuře ARM Cortex-M3, který využívá operační systém reálného času. Úvodní část obsahuje informace o dostupných operačních systémech ...
 • Implementation and verification of the PMSM stator interturn short fault detection algorithm 

  Otava, Lukáš; Buchta, Luděk (IEEE, 2017-09-14)
  This paper discusses the stator winding interturn short fault detection for three phase Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSMs). The implementation of the Extended Kalman filter (EKF)-based fault detection algorithm ...
 • Integration of inertial navigation with global navigation satellite system 

  Štefanisko, Ivan
  Táto práca sa zaoberá štúdiou inerciálnej navigácie, globálnym družicovým polohovým systémom a ich integráciou do jedného navigačného riešenia. V prvej časti práce je počítaný výstup inerciálnych rovníc na základe meraní ...
 • Modelování střídavých pohonů v jazyce Modelica 

  Lalović, Goran
  Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá s postupy fyzikálního modelování a simulaci střídavých pohonů v jazyce Modelica a prostředí OpenModelica. Za prvé, zde se nachází přehled všeobecných vlastností modelů pro základní ...
 • Modelování synchronního motoru s permanentními magnety v nestandardních situacích 

  Daniel, Martin
  V průmyslových aplikacích dochází k stále většímu nasazení synchronních motorů s permanentními magnety. Proto je požadována i simulace chování těchto motorů v neobvyklých situacích. Díky těmto simulacím chceme předejít ...
 • Racionalizace konceptu připojení fotovoltaické elektrárny 

  Svozil, Marek
  Tato diplomová práce řeší racionalizaci připojení fotovoltaické elektrárny. A to způso- bem náhrady drahých komponent zapojení standartizovaným měničem řízeným mikro- konrolérem. Také obsahuje měření napětí a proudů pomocí ...
 • RFID ovládání 

  Otava, Lukáš
  Tato práce se zabývá RFID technologií, jejími možnostmi a dostupnými řešeními pro čtení na větší vzdálenosti. Další část práce se zabývá návrhem zařízení pro RFID přístupový systém ovládající vstupní bránu parkoviště. Návrh ...
 • Řízení BLDC motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou senzorového řízení BLDC motoru pomocí Hallových snímačů. BLDC motor je připojen k 3 fázové nízkonapěťové desce od firmy Freescale, která je přímo přizpůsobena k řízení těchto ...
 • Řízení BLDC motoru se setrvačníkem 

  Macháček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorovým řízením BLDC motoru metodou FOC (vektorového řízení). Jako měnič pro BLDC motor je v první části použit měnič od firmy ST Microelectronics, v druhé části je použit měnič vlastní ...
 • Řízení modelu v reálném čase 

  Krejčí, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá řízením systému Ball on the wheel v reálném čase. V první části práce je vytvořen matematický model systému, který je popsán stavovými rovnicemi. Dále je popsán vytvořený laboratorní model ...
 • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

  Hoferek, Martin
  Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...