Now showing items 1-2 of 2

  • Design parního napařovače oděvů 

    Otevřelová, Eliška
    Bakalářská práce se zabývá designem parního napařovače oděvů. Návrh je koncipován tak, aby bylo možné přístroj využít především na cestách. Práce zahrnuje analýzu současného stavu poznání, řeší problémy s ovládáním a ...
  • Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun 

    Otevřelová, Eliška
    Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno ...