Now showing items 1-5 of 5

 • Hnací ústrojí moderních elektromobilů 

  Mraček, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hnacím ústrojím moderních elektromobilů. Úvodní část práce se stručně věnuje významným historickým milníkům elektromobility. Hlavní část práce popisuje různé koncepce samotného hnacího ústrojí a ...
 • Hnací ústrojí moderních hybridních vozidel 

  Novák, Štěpán
  Tato bakalářská práce pojednává o hnacím ústrojí moderních hybridních vozidel. Popisuje princip hybridního pohonu a rozděluje jej podle uspořádání, stupně hybridizace a umístění elektromotoru ve vozidle. Charakterizuje ...
 • Konstrukční návrh zkušebního stavu s uzavřenou smyčkou toku momentu pro experimentální ověření parametrů převodových ústrojí 

  Otipka, Václav
  Práce se zabývá problematikou návrhu měřícího stavu pro experimentální stanovení NVH parametrů převodových ústrojí. Rozebrány jsou nejprve obecné poznatky z oblasti měření vibro akustiky. Následuje zhodnocení nejčastěji ...
 • Vozidla s pohonnými jednotkami na CNG 

  Otipka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vozidly s pohonnými jednotkami na CNG. Úvodní část práce je věnována rozboru paliv, která jsou používána pro pohon pístových spalovacích motorů. Jsou rozebrána paliva masivně rozšířená i poměrně ...
 • Vysokotlaké vstřikovací systémy 

  Břoušek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vysokotlakými vstřikovacími systémy zejména pro osobní automobily. Cílem bylo popsat soustavu přímého vstřikování na konkrétních pohonných jednotkách společně se způsoby snižování emisí a ...