Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro rezervaci vstupenek v IMS 

    Otoupalík, Pavel
    Tato práce se zabývá popisem IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) a možnostmi tvorby aplikací využívajících služeb tohoto systému. Obsahem teoretické části této práce je podrobný popis síťové architektury IMS a ...
  • Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

    Otoupalík, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...