Now showing items 1-17 of 17

 • Activation Process of ONU in EPON/GPON/XG-PON/NG-PON2 Networks 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Vojtěch, Josef (MDPI, 2018-10-16)
  This article presents a numerical implementation of the activation process for gigabit and 10 gigabit next generation and Ethernet passive optical networks. The specifications are completely different because GPON, XG-PON, ...
 • Application for GPON Frame Analysis 

  Holík, Martin; Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-06-21)
  This article presents a design of a database model used to gather and analyze data frames transmitted over gigabit passive optical network (GPON) in the downstream direction. An issue with this kind of system is the ...
 • Botnet C&C Traffic and Flow Lifespans Using Survival Analysis 

  Oujezský, Václav; Horváth, Tomáš; Škorpil, Vladislav (International Science and Engineering Society, o.s., 2017-03-27)
  This paper addresses the issue of detecting unwanted traffic in data networks, namely the detection of botnet networks. In this paper, we focused on a time behavioral analysis, more specifically said – lifespans of a ...
 • Efficiency Tests of DBA Algorithms in XG-PON 

  Sikora, Pavel; Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-07-08)
  Sophisticated dynamic bandwidth allocation (DBA) algorithms can dramatically improve or worsen throughput and delay in whole networks. It is very important to choose the right DBA algorithm. Our work tests static assignment ...
 • Genetické algoritmy – implementace paralelního zpracování 

  Tuleja, Martin
  Genetické algoritmy sú moderné algoritmy určené na riešenie optimalizačných problémov. Vznikli inšpiráciou z evolučných procesov v prírode. Ich paralelizáciou sa dosiahne nielen vyšších rýchlostí, ale aj nových a lepších ...
 • Konvergované sítě a tomografie síťového provozu s využitím evolučních algoritmů 

  Oujezský, Václav
  Tomografie síťového provozu představuje dnes již nedílnou součást v oblasti konvergovaných sítí a systémů k detekci jejich behaviorálních vlastností. Dizertační práce se zabývá výzkumem její implementace s využitím evolučních ...
 • Metodika pro testování vysokorychlostních FPGA karet 

  Šulc, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a implementací metodiky pro testování pamětí RAM připojených k obvodu FPGA na kartách Combo. V teoretické části práce jsou chyby pamětí RAM rozděleny podle způsobu, kterým ovlivňují práci paměti, a ...
 • Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON 

  Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav; Münster, Petr; Vojtěch, Josef; Havliš, Ondřej; Sikora, Pavel (Croatian Communications and Information Society, 2017-04-07)
  As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. ...
 • Monitorování provozu sítě pomocí dlouhodobě pracujícího analyzátoru 

  Gilík, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na monitorování sítí. V teoretické části jsou popsány používané detekční a prevenční systémy, vlastnosti těchto systémů, jejich komponenty i používané detekční techniky. Další část práce se ...
 • Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie 

  Oujezský, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit ...
 • New Security Improvements in Next-Generation Passive Optical Networks Stage 2 

  Člupek, Vlastimil; Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-10-25)
  Passive optical networks are currently the most promising solution for access networks. These networks rely on broadcast signal distribution in the downstream direction and unicast signal transmission in the upstream ...
 • Obecná bezpečnost Internetu věcí 

  Páleník, Luděk
  Diplomová práce ,,Obecná bezpečnost internetu věcí" se v teoretické části zabývá rozborem sítí s nízkým odběrem elektrické energie -- zejména sítěmi LoRaWAN. Dále se práce zabývá obecnou bezpečností Internetu věcí a také ...
 • Simulace Triple play služeb v pasivních optických sítích v prostředí OMNeT++ 

  Puchrík, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá dynamickým prideľovaním šírky pásma v pasívnych optických sieťach štandardu NG-PON2. V práci sú tiež popísané tzv. triple play služby a praktic- kou časťou práce je simulácia týchto služieb v ...
 • Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce 

  Oujezský, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrným popisem jednotlivých způsobů a technologií k zajištění kvality služeb v IP sítích. Zejména je orientována na architektury IntServ a DiffServ a jejich možnými způsoby vzájemné ...
 • Traffic Similarity Observation Using a Genetic Algorithm and Clustering 

  Oujezský, Václav; Horváth, Tomáš (MDPI, 2018-11-11)
  This article presents a technique of traffic similarity observation based on the statistical method of survival analysis by using a genetic algorithm. The basis comes from the k-means clustering algorithm. The observed ...
 • Videokonferenční technologie v praxi - Vidět a slyšet na dálku 

  Oujezský, Václav (Thomas Taylor s.r.o., 2008-01-20)
  Článek podrobně rozebírá problematiku videokonferenční technologie. Vysvětluje jednotlivé základní části použitých zařízení a skupin protokolů. V konečné části poskytuje přehled hardwarové a softwarové implementace ...
 • Vliv dynamického přidělování šířky pásma na koncové jednotky 

  Sikora, Pavel
  Práce pojednává o DBA algoritmech využívaných v XG-PON sítích. Popisuje jak referenční vzhled DBA algoritmů, tak tři konkrétní DBA algoritmy diskutované v odborných článcích. Konkrétně se jedná o GIANT, HYRA a modifikovaný ...