Now showing items 1-20 of 23

 • Activation Process of ONU in EPON/GPON/XG-PON/NG-PON2 Networks 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Vojtěch, Josef (MDPI, 2018-10-16)
  This article presents a numerical implementation of the activation process for gigabit and 10 gigabit next generation and Ethernet passive optical networks. The specifications are completely different because GPON, XG-PON, ...
 • Application for GPON Frame Analysis 

  Holík, Martin; Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-06-21)
  This article presents a design of a database model used to gather and analyze data frames transmitted over gigabit passive optical network (GPON) in the downstream direction. An issue with this kind of system is the ...
 • Bezpečnostní rizika podle standardu ISO 27001 

  Doubková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá procesem řízení rizik bezpečnosti informací, dle ISO/IEC 27005 a jeho realizací v prostředí softwaru Verinice. Proces řízení rizik bezpečnosti informací je aplikován na kritickou infrastrukturu, ...
 • Botnet C&C Traffic and Flow Lifespans Using Survival Analysis 

  Oujezský, Václav; Horváth, Tomáš; Škorpil, Vladislav (International Science and Engineering Society, o.s., 2017-03-27)
  This paper addresses the issue of detecting unwanted traffic in data networks, namely the detection of botnet networks. In this paper, we focused on a time behavioral analysis, more specifically said – lifespans of a ...
 • Efficiency Tests of DBA Algorithms in XG-PON 

  Sikora, Pavel; Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-07-08)
  Sophisticated dynamic bandwidth allocation (DBA) algorithms can dramatically improve or worsen throughput and delay in whole networks. It is very important to choose the right DBA algorithm. Our work tests static assignment ...
 • Genetické algoritmy – implementace paralelního zpracování 

  Tuleja, Martin
  Genetické algoritmy sú moderné algoritmy určené na riešenie optimalizačných problémov. Vznikli inšpiráciou z evolučných procesov v prírode. Ich paralelizáciou sa dosiahne nielen vyšších rýchlostí, ale aj nových a lepších ...
 • GPON PLOAMd Message Analysis Using Supervised Neural Networks 

  Tomašov, Adrián; Holík, Martin; Oujezský, Václav; Horváth, Tomáš; Münster, Petr (MDPI, 2020-11-18)
  This paper discusses the possibility of analyzing the orchestration protocol used in gigabit-capable passive optical networks (GPONs). Considering the fact that a GPON is defined by the International Telecommunication Union ...
 • Konvergované sítě a tomografie síťového provozu s využitím evolučních algoritmů 

  Oujezský, Václav
  Tomografie síťového provozu představuje dnes již nedílnou součást v oblasti konvergovaných sítí a systémů k detekci jejich behaviorálních vlastností. Dizertační práce se zabývá výzkumem její implementace s využitím evolučních ...
 • Metodika pro testování vysokorychlostních FPGA karet 

  Šulc, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a implementací metodiky pro testování pamětí RAM připojených k obvodu FPGA na kartách Combo. V teoretické části práce jsou chyby pamětí RAM rozděleny podle způsobu, kterým ovlivňují práci paměti, a ...
 • Modified GIANT Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm of NG-PON 

  Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav; Münster, Petr; Vojtěch, Josef; Havliš, Ondřej; Sikora, Pavel (Croatian Communications and Information Society, 2017-04-07)
  As NS-3 simulator does not support the direct mapping of Triple Play services into T-CONT and their labeling. We focus on a delay value for Triple Play services which was reduced by own modification in a GIANT algorithm. ...
 • MongoDB Database as Storage for GPON Frames 

  Holík, Martin; Horváth, Tomáš; Oujezský, Václav; Münster, Petr; Tomašov, Adrián; Valach, Soběslav (MDPI, 2020-10-30)
  This work is focused on creating an open-source software-based solution for monitoring traffic transmitted through gigabit passive optical network. In this case, the data are captured by the field-programmable gate array ...
 • Monitorování provozu sítě pomocí dlouhodobě pracujícího analyzátoru 

  Gilík, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na monitorování sítí. V teoretické části jsou popsány používané detekční a prevenční systémy, vlastnosti těchto systémů, jejich komponenty i používané detekční techniky. Další část práce se ...
 • Návrh a implementace síťového kolektoru 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto diplomová práca sa zaoberá popisom informačných protokolov sieťového toku, najmä popisom protokolu Cisco NetFlow verzie 9. Popisuje jeho vlastnosti, formát správ a atribúty prenášaných dát. Práca sa zameriava hlavne ...
 • Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie 

  Oujezský, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit ...
 • New Security Improvements in Next-Generation Passive Optical Networks Stage 2 

  Člupek, Vlastimil; Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav (MDPI, 2019-10-25)
  Passive optical networks are currently the most promising solution for access networks. These networks rely on broadcast signal distribution in the downstream direction and unicast signal transmission in the upstream ...
 • Obecná bezpečnost Internetu věcí 

  Páleník, Luděk
  Diplomová práce ,,Obecná bezpečnost internetu věcí" se v teoretické části zabývá rozborem sítí s nízkým odběrem elektrické energie -- zejména sítěmi LoRaWAN. Dále se práce zabývá obecnou bezpečností Internetu věcí a také ...
 • Passive Optical Networks Progress: A Tutorial 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Oujezský, Václav; Bao, Ning-Hai (MDPI, 2020-07-01)
  For many years, passive optical networks (PONs) have received a considerable amount of attraction regarding their potential for providing broadband connectivity to almost every citizen, especially in remote areas where ...
 • Simulace Triple play služeb v pasivních optických sítích v prostředí OMNeT++ 

  Puchrík, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá dynamickým prideľovaním šírky pásma v pasívnych optických sieťach štandardu NG-PON2. V práci sú tiež popísané tzv. triple play služby a praktic- kou časťou práce je simulácia týchto služieb v ...
 • Systém sledování změn v pasivních optických sítích 

  Pancák, Matej
  V rámci tejto diplomovej práce bol navrhnutý a implementovaný systém na monito- rovanie udalostí v pasívnych optických sieťach, konkrétne v sieťach GPON. Hlavnými technológiami využívanými pri implementácií tohoto systému ...
 • Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce 

  Oujezský, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrným popisem jednotlivých způsobů a technologií k zajištění kvality služeb v IP sítích. Zejména je orientována na architektury IntServ a DiffServ a jejich možnými způsoby vzájemné ...