Now showing items 1-15 of 15

 • Finanční analýza a návrh optimalizace provozu rodinného podniku 

  Musilová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu rodinného podniku Pekařství Balabán z Veverské Bítýšky s cílem návrhu optimalizace provozu a zároveň zvýšení zisku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní částí – ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Hobza, David
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první, teoretické, části této práce jsou popsány vhodné metody k vypracování finanční analýzy. ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Oulehla, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby bytového domu v Brně a následné zhodnocení projektu, zda bude pro společnost výnosným. V literární rešerši nejprve objasním základní pojmy související ...
 • Investiční projekt společnosti XY s. r. o. 

  Koubek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investičního projektu bytové výstavby v Brně. V práci se nejprve budu věnovat ekonomické evaluaci projektu a definováním podmínek projektu pro jeho akceptovatelnost a ...
 • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

  Pecháček, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...
 • Komplexní realizace bytové výstavby 

  Oulehla, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení faktorů, které ovlivňují realizovatelnost projektu bytové výstavby v Brně. V první části je provedena ekonomická evaluace projektu, jsou definovány omezující ekonomické podmínky ...
 • Měření a zhodnocení výkonnosti podniku 

  Malina, Ľubomír
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti vybranej spoločnosti v období rokov 2014-2018 pomocou nástrojov finančnej analýzy a návrh opatrení na jej zlepšenie. Práca sa skladá z troch hlavných častí. V prvej ...
 • Návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Kaňa, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje základní teoretické pojmy související s předmětem ...
 • Podnikatelský plán - založení prodejny se sportovním vybavením 

  Horčičková, Nikola
  Cieľom seminárnej práce je vypracovanie konkrétneho podnikateľského plánu. Zahŕňa tri časti: teoretickú, v ktorej sú vysvetlené základné ekonomické pojmy. Ďalej analytickú, ktorá je zameraná na zhodnotenie aktuálnej situácie ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodní společnosti 

  Sedláček, Oldřich
  Bakalářská práce pojednává o vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení obchodní společnosti na distribuci hygienického sortimentu a příslušenství v Brně. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr založení zdravé zmrzlinárny 

  Ledvina, Vojtěch
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou podnikatelského záměru. Rozhodování předcházejícímu vytvoření podnikatelského plánu, jako je například volba formy podnikatelského subjektu (OSVČ vs. s.r.o.), formy financování ...
 • Trend Analysis as a Useful Tool for Monetary Policy in the Real Estate Market 

  Gryč, Matěj; Poláček, Tomáš; Dohnal, Mirko; Oulehla, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of article: The primary purpose of this study consists in the research that focuses on developing various scenarios for central bank interest rate regulation and its impact on property prices. Partial areas include ...
 • Uvedení nové služby na trh 

  Březovský, David
  Bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro uvedení služby údržby pozemků na trh. Konkrétně bude služba nabízet sekání trávy, sekání trávy s odvozem a ořez ovocných stromů. Práce je členěna do ...
 • Zlepšení výkonosti podniku 

  Čechová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku RYOR, s.r.o. využitím metod finanční analýzy. Následně budou zpracovány návrhy na zlepšení výkonnosti podniku. Práce má dvě hlavní části – teoretickou a analytickou