Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích 

    Šetina, Ondřej
    Tato práce řeší urbanistický a stavební vývoj města České Budějovice a to jak z historického hlediska, tak i vývoj konstrukčních prvků staveb (rezidenční výstavba). Tato práce se dělí na dvě základní části. V teoretické ...