Now showing items 1-2 of 2

  • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

    Ovčiariková, Kvetoslava
    Diplomová práca je zameraná na preverovanie možností zvyšovania plošného štandardu "baťovských štvordomkov" štvrti Letná v Zlíne. Cieľom projektu je zatraktívniť niekdajšiu robotnícku kolóniu Letná. Podporiť napredovanie ...
  • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

    Ovčiariková, Kvetoslava
    Predmetom bakalárskej práce bol návrh nárožného objektu študentského bývania so stravovacou prevádzkou. Objekt objemovo uzatvára daný blok a vytvára tak súkromie vo vnitrobloku. V mieste nárožia vytvára rozptylový priestor ...