Now showing items 1-2 of 2

  • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

    Pála, Matěj
    Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...
  • Robotické zakládání do obráběcího stroje 

    Pála, Matěj
    Diplomová práce se zaobírá problematikou zakládání a přesunu různých obrobků a profilů. V první části je uvedeno rozdělení robotů, popis jejich kinematiky i samotného zakládání. Druhá část práce se zaobírá analýzou a rešerší ...