Now showing items 1-5 of 5

 • Adaptace aparatury UHV SEM pro tvorbu a charakterizaci nanostruktur 

  Skladaný, Roman
  V této bakalářské práci je představeno konstrukční řešení ochrany objektivu ultra vakuového rastrovacího elektronového mikroskopu (UHV SEM), který je součástí komplexní modulární UHV aparatury používané k tvorbě, pozorování ...
 • Detekce a studium krystalových defektů v Si deskách pro elektroniku 

  Páleníček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá studiem a vyhodnocováním krystalografických defektů na povrchu křemíkových desek vyrobených Czochralského metodou. Zaměřuje se především na růstové defekty a kyslíkové precipitáty, které hrají ...
 • Kompenzace teplotního driftu při analýze nanostruktur 

  Hakira, Stanli
  Ve spolupráci mezi firmou Tescan a Ústavem fyzikálního inženýrství fakulty Strojního inženýrství je vyvíjena ultravakuová aparatura pro experimenty v nanotechnologii. Komora je navržena na přípravu, modifikaci a analýzu ...
 • Modernizace aparatury pro depozici pomocí iontového naprašování 

  Páleníček, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací aparatury umožňující zakládání vzorků do vakua bez nutnosti zavzdušnění depoziční komory. Jsou diskutovány teoretické základy vakuových technologií. Dále je práce zaměřena ...
 • Sestavení a testování nízkoteplotního mikroskopu STM 

  Sojka, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá sestavením nízkoteplotního rastrovacího tunelového mikroskopu STM pracujícího v podmínkách ultravysokého vakua (UHV). Práce pojednává o propojení mikroskopu s elektronikou. Je popsán návrh ...