Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení rizik dotačních projektů 

    Páleníková Fialová, Kateřina
    Předmětem diplomové práce je provedení analýzy rizik a návrhů na zavedení jejich opatření u projektu z vysokoškolského prostředí, který je podporován z dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. ...
  • Tvorba vzdělávacího projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

    Páleníková Fialová, Kateřina
    Předmětem bakalářské práce je tvorba projektové žádosti pro vzdělávací projekt dotovaný z fondů EU. Práce obsahuje rozbor náležitostí, které jsou nutné k jeho přípravě. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku ...