Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro plánování itineráře 

  Filák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro plánování itineráře. Aplikace má za cíl zjednodušit plánování celé cesty a poskytnou uživateli nástroj, díky kterému si bude moci vytvořit více verzí ...
 • Bezeztrátová komprese dat v IP sítích 

  Pánek, Richard
  Tato bakalářská práce shrnuje metody použitelné při komprimací dat v IP sítích. Popisuje vývoj a funkcionalitu kompresního algoritmu LZW. Dále popisuje testování komprimace paketů IP sítě pomoci algoritmu LZW, kde bylo ...
 • Detektor virů na USB klíčenkách pomocí RaspberryPi 

  Polehňa, Dominik
  Práce je zaměřena na analýzu tématu okolo bezpečnosti na internetu a vytvoření detektoru virů na USB klíčenkách. Postupně jsou rozebírány a lehce nastíněny principy virů a antivirů. Ke zrealizování práce je využita platforma ...
 • Evoluční návrh kombinačních obvodů na počítačovém clusteru 

  Pánek, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá evolučními algoritmy a jejich použitím při návrhu kombinačních obvodů. Pro tento typ úloh je nejvhodnější genetické programování, především pak CGP. Dále se zabývá výpočtem na počítačových ...
 • Implementace struktur FPNN v C++ 

  Pánek, Richard
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru programovatelných polí neuronových sítí (FPNN) v jazyce C++. Jako jejich základ je v práci úvod do neuronových sítí a FPGA. Pro FPNN jsou zde uvedeny příslušné ...
 • Knihovna pro zpracování souborů ve formátu epub 

  Válek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou formátu EPUB určeného k elektronické publikaci knih a dokumentů v jeho specifikaci verze 3.0. Na základě získaných poznatků je navržena knihovna pro práci se soubory v tomto formátu ...
 • Qt programátorský editor pro Linux 

  Hauerland, Richard
  Cílem této práce je návrh a následná implementace svobodného textového editoru určeného pro operační systém Linux. Před návrhem textového editoru je provedeno srovnání nejvýznamějších existujících řešení a shrnutí tohoto ...
 • Regresní testování v telekomunikacích 

  Pamánek, Martin
  Práce se zabývá problematikou telekomunikačních sítí. Diplomová práce popisuje základní prvky telekomunikačních sítí a zaměřuje se na jejich vzájemnou komunikaci neboli mediaci. Software zajišťující přenos dat mezi prvky ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Zařízení pro monitorování a agregaci velkého množství průmyslových dat 

  Held, Oliver
  Táto bakalárska práca popisuje hardvérovú a softvérovú prípravu monitorovacieho zariadenia pre zber veľkých dát v priemysle. Zariadenie je zložené z vývojového kitu BeagleBone Black, na ktoré sú pripevnené senzory na ...