Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie 

    Pásler, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie. První část práce je věnována teorii marketingu, která je nutná pro pochopení dané problematiky. Druhá část je věnována analýzám firmy, ve kterých jsou využity ...
  • Podnikatelský záměr pro založení firmy TOP BAITS 

    Pásler, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení obchodní korporace TOP Baits. Jedná se o společnost podnikající v oblasti výroby a prodeji návnad a nástrah pro lov kaprů. Práce je členěna do několika hlavních ...