Now showing items 1-2 of 2

  • Působení elektrického proudu na kontaktní dvojici 

    Píšala, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky účinků elektrického proudu v kontaktní dvojici. Cílem je poukázat na tepelné a silové jevy, jež elektrický proud v kontaktu způsobuje, a jejich vliv na stykový ...
  • Vliv prachových částic na kluzný kontakt 

    Píšala, Jan
    Diplomová práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" se věnuje teorii a praxi kluzného kontaktu u točivých elektrických strojů. Popsán je princip různých strojů s kluzným kontaktem a jsou definována prostředí, ...