Now showing items 1-20 of 127

 • Analýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminace 

  Tomešek, Viktor
  Cílem této diplomové práce je popsat příčiny a mechanismy degradačních procesů, které působí na povrch nástrojů vyrobených z nástrojové oceli, a navrhnout a ověřit praktické řešení, jež by vedlo k vyšší odolnosti nástrojů ...
 • Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie 

  Fiala, Zdeněk
  Dizertační práce je zaměřena na analýzu měrných řezných sil a doprovodných jevů při obrábění nových materiálů, kompozitních materiálů. Experimentální část práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první kapitole je ...
 • Analýza minutové sazby CNC strojů 

  Kubiš, Richard
  Tato práce se zabývá analýzou minutové sazby CNC strojů. Jsou v ní rozebrány jednotlivé nákladové položky a způsoby jejich zahrnutí do minutové sazby. Uvádí postup vytvoření matematického modelu, stanovení minutových sazeb ...
 • Analýza obrobitelnosti pružinových ocelí po tepelném zpracování 

  Vašíček, František
  Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností pružinových ocelí po tepelném zpracování. Stručná rešerše je věnována obrobitelnosti ocelí se zaměřením na pružinové oceli, různým vlivům působících na materiál, a také vybraným ...
 • Analýza řezání tenkostěnných součástí pilou 

  Spáčil, Radek
  Diplomová práce se zabývá řezáním tenkostěnných součástí pomocí kotoučové pily z rychlořezné oceli. Nejprve jsou formou rešerše ukázány nejpoužívanější konvenční a nekonvenční možností dělení materiálu. Další kapitola ...
 • Analýza řezivosti fréz pro zvolenou aplikaci. 

  Němeček, Lukáš
  Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá druhy frézování, volbou frézovacích nástrojů, volbou materiálu vyměnitelných břitových destiček a taktéž druhy opotřebení a jejich klasifikací. ...
 • Analýza řezných sil při vrtání šroubovitým vrtákem 

  Hon, Pavel
  Teoretická část této práce předkládá základní charakteristiky technologie vrtání, přehled technologií a nástrojů pro vrtání, detailnější popis šroubovitého vrtáku, rozbor sil při vrtání a způsoby namáhání a výpočtu ...
 • Analýza současných technologií upichování a zapichování 

  Švihálek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou technologií upichování a zapichování, moderními tvary výměnných břitových destiček pro tyto aplikace, používanými řeznými materiály, produktivitou a dosahovanou kvalitou obrobené plochy ...
 • Aplikace PVD povlaků pro frézování 

  Matuška, Martin
  Diplomová práce pojednává o vlivu PVD povlaků na změnu trvanlivosti nástroje. Teoretická část se zabývá úpravami nástrojů před procesem povlakování. Na tuto část navazuje popis specifických vlastností deponovaných vrstev ...
 • Aplikace víceosového frézování na obrábění tvarové součásti 

  Klíma, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení technologie výroby modelu a jaderníku metodou frézování. V teoretické části práce je shrnuta problematika výroby modelů, CAD/CAM technologie a technologie frézování. V praktické ...
 • Automatizace obráběcích operací 

  Lemaitre Benard, Paul Jean Pierre Daniel
  Úvod Vzhledemke zvyšování počtu objednávek leteckých součástek se společnost ArianeGroup rozhodla zintenzívnit svoji činnost, aby uspokojila tuto poptávku. Objem jejích součástí vyrobených za jeden rok se výrazně zvětšil, ...
 • Digitalizace a modelování reálných povrchů pro obrábění 

  Šnejdar, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá postupy digitalizace a modelování reálných povrchů pro obrábění. Práce zahrnuje technologické postupy a jednotlivé etapy procesu vedoucí k získání výsledného povrchu. Cílem této práce je ...
 • Efektivní využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů 

  Náchodský, Ladislav
  Bakalářská práce řeší problematiku efektivního využití moderních počítačových přístupů pro správu a řízení technologických procesů. Práce definuje výhody a nevýhody nasazení a využívání systémů počítačové podpory. Porovnává ...
 • Frézování lopatek turbín 

  Raška, Tomáš
  Cílem práce je uvedení do problematiky frézování lopatek turbín. Zaměřuje se na popis turbín, matriálů využívaných pro jejich výrobu, frézování, CAD/CAM systémů, metod generování optimální trajektorie víceosého obrábění ...
 • Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Lekeš, Jonáš
  Bakalářská práce se zabývá zpočátku materiály používanými v leteckém průmyslu, pak teoretickou analýzou a predikcí vychýlení stěny a nástroje při obrábění tenkostěnných součástí. Dále se zabývá popisem metody NC kompenzace ...
 • Frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Chuvashev, Anton
  Diplomová práce se zabývá obráběním tenkostěnných součástí. V první části popisuje materiály používané v leteckém průmyslu. V další části se práce zaměřuje na problematiku predikce vychýlení stěny žebra při obrábění. Dále ...
 • Hluboké vrtání leteckého dílu 

  Klíma, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hlubokého vrtání leteckého dílu ze slitiny hliníku EN AW 7075 T7351. Pojednává o materiálu této součásti a o aktuálním zpracování hliníkových slitin. Dále obsahuje část věnovanou ...
 • Implementace prvků automatizace do výrobního procesu v Poclain Hydraulics s.r.o. 

  Ciba, Martin
  Cieľom práce je zanalyzovať aktuálny výrobný proces dráh pre hydraulické motory a navrhnúť jeho optimalizáciu. Na základe analýzy výrobného procesu a prieskumu dostupných možností automatizácie sú vytvorené viaceré návrhy ...
 • Inovace výrobní technologie tlakových zásobníků 

  Caha, Lukáš
  Cílem práce na téma „Inovace výrobní technologie tlakových zásobníků“, je popis současné technologie výroby railů (tlakových zásobníků) a návrh nové. Součástí nového návrhu je výběr vhodného sortimentu railů, návrh vhodného ...
 • Integrita povrchu vyráběné součásti pro sanitární techniku a možnosti zlepšování její kvality 

  Peňák, Martin
  Práce je zaměřena na integritu povrchu během dokončovacích operací výroby těl vodovodních baterií a identifikací jejích možných vad. Cílem je prokázat charakter této vady metodou opakovatelnosti a určit možnosti jejího ...