Now showing items 1-20 of 42

 • Adaptive parameterization for Aerodynamic Shape Optimization in Aeronautical Applications 

  Hradil, Jiří
  Cílem mé disertační práce je analyzovat a vyvinout parametrizační metodu pro 2D a 3D tvarové optimalizace v kontextu průmyslového aerodynamického návrhu letounu založeném na CFD simulacích. Aerodynamická tvarová optimalizace ...
 • Celokovový letoun kategorie UL a LSA s aplikací moderních avionických, řídících a kontrolních systémů 

  Kadlčík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem celokovového letounu podle předpisů UL-2 a LSA. Byla provedena rešerše letounů v dané kategorii na trhu. Z tohoto rozboru byla navržena koncepce, kterou se práce dále zabývá. Druhá ...
 • Jednomotorový víceúčelový dopravní letoun v kategorii CS/FAR 23 

  Fiala, Luboš
  Práce se zabývá návrhem jednomotorového letounu určeného pro přepravu až devíti cestujících. V práci je naznačeno technické řešení několika konstrukčních uzlů. Je proveden základní aerodynamický výpočet, hmotnostní rozbor ...
 • Koncepce přistávacího zařízení 

  Greň, Martin
  Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem koncepcí leteckých přistávacích zařízení. Rozbor bude proveden jako obecný přehled jednotlivých uspořádání s jejich výhodami, nevýhodami a pouţitím.
 • Koncepce uspořádání nosné plochy na letounu 

  Líška, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami vertikálneho umiestnenia nosných plôch na civilných a vojenských lietadlách, ako aj vplyvom tejto voľby na aerodynamické, letové a prevádzkové vlastnosti. Cieľom je ukázať rozdiely ...
 • Koncepce uspořádání ocasních ploch na letounu 

  Podhorský, Matěj
  Tato bakalářská práce nabízí základní přehled koncepcí uspořádání ocasních ploch. Obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje pojmy nezbytné pro pochopení problematiky ocasních ploch. V hlavní části jsou představeny ...
 • Koncepce uspořádání pohonné jednotky na letounu 

  Bauer, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcemi umístění pohonných jednotek na letounech. Je zde vytvořen přehled uspořádání pohonných jednotek v jednotlivých kategoriích letounů. V práci jsou uvedeny výhody a nevýhody různých ...
 • Load State of an Aircraft with an Elastic Wing 

  Schoř, Pavel
  V této práci je navržena metoda výpočtu zatížení letadla s netuhým křídlem, založená na spojení panelové metody prvního řádu dle Katz and Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, 2001 s metodou stukturální analýzy dle Píštěk et ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 kategorie Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů letounu ...
 • Modifikace letounu RAPID 200 pro vlekání 

  Seďa, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem modifikace letounu RAPID 200 (Skyleader 200) pro vlekání při dodržení maximální vzletové hmotnosti 450 kg. Obsahuje návrh úpravy konstrukce, hmotnostní rozbor těchto úprav a kontrolu centráží. ...
 • Možnosti využití vodíku v letectví 

  Jurečka, Radek
  Práce je zaměřena na možnosti využití vodíku v letectví. Seznamuje s existujícími typy palivových článků a možnostmi skladování vodíku. Hlavní část práce se věnuje koncepčnímu návrhu malého UAV s vodíkovým palivovým článkem, ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh dvoumotorového letounu VUT 200 s turbovrtulovým motorem TP 100 

  Raida, Radek
  Diplomová práce se zabývá navrením pohonné jednotky pro dvoumotorový letoun VUT 200, jedná se o modifikaci letounu VUT 100. Práce obsahuje analýzu vhodné pohonné jednotky, návrh zástavby pohonné jednotky, hmotový rozbor, ...
 • Návrh jednomístného letounu podle předpisu UL-2 

  Kövér, Ondřej
  Bakalářská práce řeší koncepční návrh jednomístného letounu dle předpisu UL-2, to znamená do 300 kilogramů vzletové hmotnosti. V první části práce je uveden přehled podobných letounů a shrnutí jejich důležitých charakteristik. ...
 • Návrh jednomotorového, víceúčelového dopravního letounu v kategorii CS/FAR 23 

  Majtán-Černák, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom jednomotorového, viacúčelového, dopravného letúna kategórie Normal podľa predpisu CS/FAR 23. Návrh využíva v maximálnej miere konštrukčnú a technologickú dedičnosť s letúnmi rady L ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh letounu podle předpisu FAR 103 

  Tomala, Daniel
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle předpisu FAR 103. Na základě zpracovaných statistických údajů je proveden základní geometrický a aerodynamický návrh jednomístného letounu. Pro navrženou koncepci ...
 • Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky 

  Kapoun, Tomáš
  Diplomová práce „Návrh letounu pro zástavbu hybridní pohonné jednotky“ je zaměřena na návrh letounu vhodného pro hybridní pohon. Současně se zabývá i nejvhodnějším umístěním jednotlivých komponent nutných pro tento pohon. ...
 • Návrh letounu v koncepci amfibie vychátející z VUT 001 Marabu 

  Prokop, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá konverzí letounu VUT 001 Marabu na amfibii. Její součástí je návrh geometrie plováku, a výpočet hydrodynamických a aerodynamických vlastností letounu VUT 031 Hydro. Jako poslední body je potom ...
 • Návrh letounu VUT 051 RAY s uvážením hybridního pohonu 

  Zeman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem hybridního pohonu pro malý letoun. Úvodní část nahlíží do problematiky hybridního pohonu a popisuje jeho současné využití v letectví. V další části práce jsou porovnány letouny VUT 051 RAY ...