Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení stability území náchylného k sesouvání 

    Píchová, Sylvie
    Bakalářská práce uvádí klasifikaci sesuvů podle Profesorů Záruby a Mencla, požadavky na průzkum sesuvů a uvádí způsoby posuzování stabilit svahů metodami mezní rovnováhy (MMR). V práci je řešen recentní sesuv v profilu ...