Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza stability svahu náchylného k sesouvání 

    Píchová, Sylvie
    Diplomová práce dokumentuje šetření sesuvného svahu, geofyzikální a inženýrsko-geologický průzkum sesuvného svahu, rekognoskaci sanovaného sesuvu. Statické výpočty na základě MKP byly počítány v programu GEO5. Je provedena ...
  • Posouzení stability území náchylného k sesouvání 

    Píchová, Sylvie
    Bakalářská práce uvádí klasifikaci sesuvů podle Profesorů Záruby a Mencla, požadavky na průzkum sesuvů a uvádí způsoby posuzování stabilit svahů metodami mezní rovnováhy (MMR). V práci je řešen recentní sesuv v profilu ...