Now showing items 1-2 of 2

  • Dálniční most přes hluboké údolí 

    Pírková, Barbora
    Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dodatečně předpjaté mostní konstrukce přes hluboké údolí, která převádí komunikaci D26,5/100 dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová. Byly navrženy tři varianty ...
  • Návrh stropní předpjaté konstrukce budovy 

    Pírková, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a řešením předpjaté stropní konstrukce budovy, přičemž předběžný návrh je stanoven pomocí metody vyrovnání ekvivalentního zatížení omezeného volbou průměrného normálového napětí a ...