Now showing items 1-2 of 2

  • Archivy a dokumentace performance art: hledání cesty mezi historií a mýtem. 

    Písaříková, Jana
    Dizertační práce se zabývá rolí archivů a jejich využitím v kurátorské a umělecké praxi s důrazem na oblast performance art. U vybraných (převážně) mezinárodních osobních a institucionálních archivů analyzuje proces jejich ...
  • Interakce v prostoru 

    Křivák, Petr
    Hlavním cílem bakalářské práce je vztah prostoru a sochy a snaha o jednotné vyjádření pomocí 3D digitálního sochařství