Now showing items 1-20 of 27

 • Antény integrované do helmy 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
 • Antény pro oblasti (sub)milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Disertační práce se zabývá návrhem a optimalizací kruhově polarizované anténa pro oblast terahertzových kmitočtů. V práci se věnuji zjednodušené teorii terahertzového zdroje a návrhu vhodné antény pro tento zdroj. Návrh ...
 • Antény pro pásmo GSM 

  Rousek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá miniaturizačními technikami planárních antén typu invertované F (PIFA). V práci jsou simulovány antény pro pásma GSM využívající meandrování zářiče antény, kapacitní zátěž a U-sloty v zářiči. Je ...
 • Antény pro pásmo milimetrových vln 

  Pítra, Kamil
  Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. ...
 • Antény s kryty z metamateriálů 

  Martínek, Luděk
  Tato práce se zabývá problematikou mikropáskových antén s kryty z metamateriálů. Nejprve jsou popsány planární antény, jejich problémy a vznik povrchových vln. Povrchové vlny způsobují nechtěné vazby mezi dílčími částmi ...
 • Automatizovaná měřící jednotka 

  Jorda, Ivo
  Tato práce se zabývá problematikou měření teploty. Popisuje elektrotechnické a elektro- nické senzory teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. U každého typu senzoru jsou uvedeny základní vlastnosti, ...
 • Družicový přijímač s integrovaným anténním tunerem 

  Matoušek, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem přijímače s integrovaným anténním tunerem pracujícím na kmitočtu 28 MHz, u kterého je kladen důraz na jednoduchost a nízkou spotřebu. Přijímač je přizpůsoben pro SSB modulaci. Velkou nevýhodou ...
 • Flíčková anténa s fraktálním vzorem 

  Prouza, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fraktálových motivů při návrhu mikropáskových antén. Důraz je kladen na posouzení jejich vlivu na vlastnosti konvenční flíčkové antény. První část práce se zaměřuje na teoretické ...
 • FM radiovýškoměr pro měření malých výšek 

  Pítra, Kamil
  Predmetem mé bakalárské práce je návrh FM radiovýškomeru pro merení malých výšek pracujícím na principu merení záznejového kmitoctu. Radiovýskomer pracuje v pásmu 5,760 GHz. Návrh je realizován klasickým obvodovým rešením ...
 • Lineárně polarizovaná štěrbinová anténní řada na bázi HMSIW 

  Horák, Lukáš
  V této praci jsou představeny lineárně polarizované antenní řady na bázi HMSIW. První antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U. Druhá antenní řada se skládá ze čtyř slotů ve tvaru písmene U a tří patchů, ...
 • Low-profile Circularly Polarized Antenna Exploiting Fabry-Perot Resonator Principle 

  Pítra, Kamil; Raida, Zbyněk; Lacik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  We designed a patch antenna surrounded by a mushroom-like electromagnetic band-gap (EBG) structure and completed it by a partially reflective surface (PRS). EBG suppresses surface waves and creates the bottom wall of the ...
 • Mikropásková dolní propust 

  Kubín, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu eliptického mikropáskového filtru typu dolní propust. V úvodní části je rozebrána teorie k návrhu filtru z diskrétních součástek. Dále je popsáno mikropáskové vedení a návrh ...
 • Návrh anténní řady pro MSPS radar pracující v pásmu L 

  Gaja, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem anténní řady pro aplikaci MSPS radaru pracujícího v pásmu L. Úvodní část práce se zaměřuje na rešerši vhodných antén, které mohu být použity jako elementy ovladatelné anténní řady. Řízení hlavního ...
 • Nízkoprofilová směrová anténa 

  Žúrek, Dan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem nízkoprofilových směrových antén s následným návrhem a optimalizací parabolické reflektorové antény v pásmu centimetrových a milimetrových vln. První část práce se zaměřuje na rozbor ...
 • Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L 

  Kalina, Ladislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. V úvodu se práce věnuje základním odrazným vlastnostem objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody využívané při počítačových simulacích ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. Jsou zde popsány základní odrazné vlastnosti objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody, které se využívají při počítačových simulacích ...
 • Planar Millimeter-Wave Antennas: A Comparative Study 

  Pítra, Kamil; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper describes the design and the experimental verification of three types of wideband antennas. Attention is turned to the bow-tie antenna, the Vivaldi antenna and the spiral antenna designed for the operation at ...
 • Planární anténa na EBG substrátu 

  Cepek, Tomáš
  Cílem práce je popsat chování EBG substrátu a posouzení jeho vlivu na některé typy antén a jednu z nich vybrat k realizaci. Práce se v první části zabývá popisem parametrů antén obecně, druhá část je věnována seznámením s ...
 • Planární parabolická reflektorová anténa 

  Procházka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární parabolické reflektorové antény. Práce je dělena do několika částí. První oddíl se věnuje teorii návrhu a základním návrhovým vztahům a základním teoretickým poznatkům o technologii ...