Now showing items 1-1 of 1

  • Organizace projektu výstavby 

    Nosiadek, Pavel
    Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je věnována přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je z části financován ...