Now showing items 1-8 of 8

 • Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands 

  Klusáček, Ladislav; Pěkník, Robin; Nečas, Radim (IOP Publishing, 2017-09-15)
  There are more than 500 masonry arch bridges in the Czech Road system and about 2500 in the Czech Railway system. Many of them are cracked in the longitudinal (span) direction. The barrel vaults are separated by the cracks ...
 • Long-action of additional horizontal prestressing on masonry 

  Pěkník, Robin; Klusáček, Ladislav (Elsevier, 2017-07-20)
  This article is focused on verifying behaviour of a brick masonry which was horizontally post-tensioned. An experimental model of three walls has been built for the measurement. The model is in scale 1:1 and represents a ...
 • Most přes řeku Branná 

  Holuša, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce mostu přes řeku Branná u obce Jindřichov. Most se nachází na silnici II/369 na km 21,113. Evidenční číslo mostu je 369-020. V rámci této práce jsou vytvořeny 3 studie. ...
 • Nadjezd ulice Hlavní ve Frýdku-Místku 

  Pěkník, Robin
  Předmětem bakalářské práce je návrh nadjezdu ulice Hlavní ve Frýdku-Místku. Hlavní náplni je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byli zpracované dvě studie a druhá varianta s předem předpjatých prefabrikovaných ...
 • Obloukový most přes dálnici 

  Pěkník, Robin
  Předmětem diplomové práce je návrh silničního mostu přes dálnici D1 u města Přerov. Ze tří navržených variant byl pro podrobnou analýzu vybrán most se samokotvenou obloukovou konstrukcí, která je výhodná pro hluboký zářez. ...
 • Rekonstrukce průmyslové budovy pro bydlení 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za ...
 • Trámový silniční most 

  Prekop, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh trámového předpjatého mostu. Byly navrženy 3 předběžné studie ze kterých byla jedna vybrána pro podrobnější zpracování. Rozpětí mostu je 30,0 m. Vybraná varianta byla posouzena na ...
 • Železobetonový obloukový most přes řeku Krupou 

  Adler, Filip
  Práca sa zaoberá návrhom nového mosta v mieste pôvodného v obci Staré Město pod Sněžníkem slúžiaceho k prevedeniu miestnej komunikácie vybudovanej v kategórii S7,5 ponad rieku Krupá. Nosná konštrukcia mosta je riešená ako ...