Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Pěničková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Nyklíček a spol., s.r.o. Společnost je analyzována na základě vícekriteriálního modelu pro hodnocení manažerských přístupů, konkrétně pomocí modelu START PLUS. ...
  • Zdaňování vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku - komparace 

    Pěničková, Lenka
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob. Porovnává zdanění vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku. Práce obsahuje postupy, návrhy a informace k optimalizaci daňové povinnosti ...